Biuro Obsługa Klientów

Tel. 17 / 22 193 12
Tel. 17 / 23 024 62

Fax: 17 / 22 193 60
E-mail: ekostrug@interia.pl


Komunikat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Eko-Strug Sp. z o.o. w Tyczynie

W związku z zapowiadanymi upałami i suszą, zwracamy się z prośbą do mieszkańców o racjonalne korzystanie z wody dostarczanej do gospodarstw domowych z gminnej sieci wodociągowej. Prosimy o ograniczenie zużycia wody wykorzystywanej do podlewania ogrodów, trawników i napełniania basenów.

Nadmierne zużycie wody, powoduje spadki ciśnienia w sieci i braki wody dla mieszkańców do celów socjalno – bytowych.

Niedostosowanie się do powyższego apelu może skutkować przerwami w dostawie wody spowodowanymi jej brakiem w zbiornikach.

Tags: 

Strony

Subskrybuj Eko-Strug - Tyczyn RSS
1
Warunki techniczne

W celu otrzymania warunków technicznych / informacji technicznej przyłączenia nieruchomości do sieci należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych / informacji technicznej  

Czytaj dalej

2
Woda zużyta

Na terenie działania PGK „Eko-Strug” Sp. o.o. istnieje możliwość zamontowania dodatkowego wodomierza ustalającego ilość wody bezpowrotnie zużytej.


Czytaj dalej

3
U sługi

Dostarczanie wody oraz oczyszczanie ścieków, to podstawowy, choć nie jedyny zakres działalności PGK „Eko-Strug” Sp. z o.o. Ważną częścią naszej oferty są także usługi dodatkowe skierowane zarówno do firm, jak i odbiorców indywidualnych.

Czytaj dalej

Go to top