Przetargi

Przetarg publiczny na sprzedaż ciągnika marki URSUS model 912

Do pobrania :

EKOSTRUG_20160613_OGLOSZENIE_URSUS.pdf

EKOSTRUG_20160613_Zalacznik_Nr_1_do_ogloszenia_o_sprzedaz_ursus.pdf


Przetarg publiczny na sprzedaż przyczepy samowyładowczej Autosan

Do pobrania :

EKOSTRUG_20160613_OGLOSZENIE_PRZYCZEPA.pdf

EKOSTRUG_20160613_Zalacznik_nr_1_do_ogloszenia_o_sprzedaz_przyczepa


Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami wodociągowymi, budowa pompowni wody wraz z zasilaniem elektroenergetycznym i zjazdem na drogę powiatową dla miejscowości Kielnarowa-Wólka

Numer ogłoszenia: 124132 - 2016;
data zamieszczenia: 17.05.2016


Do pobrania :

EKOSTRUG_20160517_Ogloszenie.pdf

EKOSTRUG_20160517_1SIWZ-wodociag-Wolka.pdf

EKOSTRUG_20160517_Inst.el.wewn.pdf

EKOSTRUG_20160517_Inst.wewn.doc

EKOSTRUG_20160517_Projekt-budowlany.pdf

EKOSTRUG_20160517_Przedmiar-robot-pompownia.pdf

EKOSTRUG_20160517_Przylacz-wodociagowy-przedmiar.pdf

EKOSTRUG_20160517_Rys.Nr1.pdf

EKOSTRUG_20160517_Rys.Nr2.pdf

EKOSTRUG_20160517_Rys.Nr3.pdf

EKOSTRUG_20160517_Rys.Nr4.pdf

EKOSTRUG_20160517_Rys.Nr5.pdf

EKOSTRUG_20160517_Rys.Nr6.pdf

EKOSTRUG_20160517_Rys.Nr7.pdf

EKOSTRUG_20160517_Rys.Nr8.pdf

EKOSTRUG_20160517_Schemat-zasilania.pdf

EKOSTRUG_20160517_Siec-wodociagowa-przedmiar.pdf

EKOSTRUG_20160517_Specyfikacje-techniczne.pdfPowyższe pliki razem w archiwum pliku ZIP

EKOSTRUG_20160517.zipZapytania i odpowiedzi

EKOSTRUG_20160517_Pytania_i_odpowiedzi_do_SIWZ.pdfDodatkowe pliki

EKOSTRUG_20160517_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

EKOSTRUG_20160517_Przedmiar_Siec_Wodociag_Kielnarowa-Wolka 2016-aneks.pdfInformacja o wyborze oferty

EKOSTRUG_20160517_Informacja_o_wyborze.pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf


Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami wodociągowymi, pompownią wody wraz z zasilaniem elektrycznym
w miejscowości w Hermanowa Obszary – Pańskie


Numer ogłoszenia: 91972 - 2016;
data zamieszczenia: 15.04.2016


Do pobrania :

EKOSTRUG_20160415_Ogloszenie.pdf

EKOSTRUG_20160415_1SIWZ-wodociag.pdf

EKOSTRUG_20160415_projekt_budowlany.pdf

EKOSTRUG_20160415_projekt_budowlany-przylacz_energetyczny.pdf

EKOSTRUG_20160415_przedmiar_robot.pdf

EKOSTRUG_20160415_STWiORB.pdfPowyższe pliki razem w archiwum pliku ZIP

EkoStrug_20160415.zip

Rysunki do pobrania :

EKOSTRUG_20160415_projekt_zagospodarowania_terenu-rys.1.jpg

EKOSTRUG_20160415_projekt_zagospodarowania_terenu-rys.2.jpg

EKOSTRUG_20160415_schemat_pompowni_wody_rys_nr3.jpg

EKOSTRUG_20160415_zbiornik_wody_rys_nr4.jpgZapytania i odpowiedzi

Zapytania_i_odpowiedzi_do SIWZ_Nr1.pdfInformacja o wyborze oferty

EKOSTRUG_20160415_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdfBudowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompownią i kablem elektrycznym w rejonie ulic Mickiewicza i Lasek w Tyczynie

Numer ogłoszenia: 63560 - 2016;
data zamieszczenia: 21.03.2016


Do pobrania :


Ogloszenie.pdf

1SIWZ-kanalizacja 21 03 2016.pdf

projekt budowlany.pdf

projekt budowlany-przyłącz enegretyczny.pdf

przedmiar.pdf

STWiOR.pdf

HPSC0468.jpg

HPSC0469.tif

HPSC0470.tif

HPSC0471.jpg

HPSC0472.jpg

HPSC0473.tif

HPSC0474.tif

HPSC0475.jpg

HPSC0478.jpg

HPSC0479.tif

HPSC0480.tif

HPSC0482.jpg

HPSC0483.tifPowyższe pliki razem w archiwum pliku ZIP

EkoStrug_20160321.zipZapytania i odpowiedzi

Zapytania_i_odpowiedzi_Nr_1_do_siwz.pdfInformacja o wyborze oferty

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdfOgłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf

Go to top