Obiekty

 

    Na koniec 2014 r. Spółka zarządzała 152 km. sieci wodociągowej do której podłączonych było 3308 budynków oraz 186,5 km. sieci kanalizacyjnej do której podłączonych było 2858 budynków.
Ponadto Spółka obsługuje 9 studni głębinowych, 3 stacje uzdatniania wody, 9 sieciowych pompowni wody oraz 32 przepompownie ścieków

Obiekty infrastruktury wodociągowej

Stacja Uzdatniania wody
w Tyczynie
Stacja Uzdatniania wody na Os. Budziwój w Rzeszowie

 

Przepompownia wody Grunwald
Studnia głębinowa

 

Go to top