Biuro Obsługi Klienta/ Dział Techniczny

 

Biuro Obsługi Klienta działające w ramach Działu Technicznego, zostało powołane w celu ułatwienia klientom kontaktu ze Spółką.

Zadaniem Biura Obsługi Klienta jest:

• Udzielanie informacji,

• Przyjmowanie wniosków o wydanie warunków technicznych

• Kierowanie do właściwych komórek organizacyjnych

Zadaniem Działu Technicznego jest m.in.:

 •Wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan.,

  •Wydawanie warunków technicznych montażu wodomierza dla ustalenia ilości wody bezpowrotnie zużytej,

• Uzgadnianie dokumentacji projektowych w zakresie sieci i przyłączy wod-kan. oraz lokalizacji wodomierzy,

 • Opiniowanie rozwiązań kolizji, zbliżeń, nietypowych rozwiązań technicznych,

Czynne:
pon - pt: w godz. 7.30 - 15.30

Tel. 17 / 221 93 12
Tel. 17 / 23 02 462

Fax: 17/221 93 60
E-mail: ekostrug@interia.pl

Go to top